Poslovanje

Kapital i poduzetni?ka inicijativa su u sredi?tu gospodarskih odnosa. Poduzetnici moraju prona?i najbolji na?in za spajanje kapitala i poduzetni?ke inicijative. Usporedo s tim problemom, pojavljuje se i potreba za efikasnom potporom, koju kao stru?an tim pru?amo. Poduzetnici, poslovni partneri i organi dru?tva zainteresirani su da se poslovanje vr?i na ispravan na?in. Postoji mogu?nost da u poslovanju do?e do gre?aka i kr?enja propisa. To su razlozi zbog kojih je potrebno provoditi kontrolu poslovanja te promptno analizirati nastalu situaciju. Mi smo idealan savjetnik i ?vrst oslonac u takvim situacijama.

Made from the new Oyster Perpetual Rolex replica watches uk Deepsea Oystersteel with a D-blue surface. In 2014, the brand launched this surface to pay tribute to the Deepsea Challenge rolex replica. On this expedition, Rolex and the National Geographic Society worked together to replica watches actively support filmmaker and explorer James Cameron replica watches online.

Vizija

?iriti poslovanje na osnovi znanja, pouzdanosti i stru?nosti.

Misija

Svojim uslugama stvarati korist za klijente.

Kontaktirajte nas

Bradara d.o.o. za reviziju
Pravni oblik dru?tvo s ograni?enom odgovorno??u

Zeleni trg 4,
10000 Zagreb,
Hrvatska

E-po?ta:
bradara@bradara.hr

Telefon:
01 61 83 524
01 61 83 525
Fax:
01 61 83 523