Prema dvjema stvarima nismo
nikad dovoljno oprezni:
prema krutosti -
ograničimo li se na svoju struku,
i prema nepotpunosti -
ako je napustimo.
GOETHE
  Računovodstvene i knjigovodstvene usluge,
revizijski poslovi, porezno savjetovanje, financijske analize.
 
     
     
 
10000 Zagreb
Zeleni trg 4
Hrvatska
  Telefon:

Fax:
GSM:
e-mail:
 + 3385 1 61 83 524
 + 3385 1 61 83 525
 + 3385 1 61 83 523
  098 9754 665
  bradara@bradara.hr
Poštovani,

dobro došli na web stranice tvrtke "Bradara" d.o.o.

"Bradara" d.o.o. za reviziju osnovano je u prosincu 1992. godine. Na temelju dugogodišnjeg radnog iskustva, pružamo profesionalnu uslugu poduzetnicima, te ih pratimo i podržavamo u njihovom radu i napretku. Poslovanje obavljamo savjesno i objektivno, uz obveznu tajnost svih prikupljenih podataka.

U okviru registrirane djelatnosti obavljamo:
 
- računovodstvo i knjigovodstvo za: pravne osobe,
predstavništva stranih poduzeća,
neprofitne organizacije i obrtnike.
 
- porezno savjetovanje: porez na dobit,
porez na dohodak,
porez na dodanu vrijednost (PDV)
 
- revizijske poslove: zakonska revizija financijskih izvješća,
revizije financijskih izvješća na zahtjev društava koja nisu zakonski obveznici obavljanja revizije,
revizija osnivanja poduzeća i povećanja temeljnog kapitala.
 
- financijske analize: izrada investicijskih studija,
procjene vrijednosti imovine i poslovanja.
 
 
 
2009 © Bradara d.o.o.